Мениджър Информационна сигурност

Job Description

В настоящата роля Вашите предизвикателства ще бъдат:

• Внедряване, подобряване и мониторинг на стратегическа и всеобхватна програма за информационна сигурност, гарантираща подходящи нива на конфиденциалност, интегритет, надеждност, сигурност, поверителност и възстановяване на информационните активи;
• Съдействие по разработването на рамка за показателите и отчитането при измерване ефективността на програмата;
• Създаване и подобряване на текущите политики, процедури, стандарти, процеси и контрол, спазвайки изискванията на рамката;
• Мониторинг и оценка на процесите за осигуряване на съответствие и спазване на установените политики, процедури и стандарти за сигурност;
• Осъществяване на връзка с външни контрагенти и организации, включително по отношение на правоприлагането, при необходимост от отговор на инциденти и планиране;
• Осигуряване на проактивен мониторинг на ресурсите и технологията на заплаха и уязвимост;
• Мониторинг на съответствието на политиките и процедурите за информационна сигурност на организацията сред служителите, контрагентите и други трети страни;
• Работа с юристи и екипите по риск и съответствие с цел гарантиране на съответствие с приложимите закони и други регулаторни изисквания на обработката и съхранението на цялата информация, притежавана, събрана и контролирана от или от името на компанията;
• Даване на експертни становища, свързани с информационната и системна сигурност, на Изпълнителния директор и други ръководители и на вътрешни консултации относно проблеми с информационната сигурност.

Вашият профил:

• Познания по комплексни ИТ системи и архитектури
• Опит най-малко 5 години на ръководна IS/IT позиция

Опит с:
• Windows и Linux базирани технологии
• Мониторинг технологии
• Достъп за защита на киберсигурността
• Инструменти за управление на уязвимости
• Взаимоотношения с трети страни

Ние Ви предлагаме:

• Подкрепяща, мотивираща и комфортна работна среда;
• Възможност за работа от вкъщи;
• Атрактивна и мотивираща заплата;
• Възможност да работите с професионалисти в сферата;
• Вълнуващи тиймбилдинг събития;
• Възможност за спорт и почивка във фитнес, боулинг и релакс зони;
• Споменахме ли, че има безплатно кафе, храна и напитки в офиса?

Ако се интересувате от тази кариерна възможност, очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо.