Job Description

Вашата нова работа:

∙ Цялостно управление на дейността на отдела.
∙ Организация и контрол върху операциите по процесинг плащания.
∙ Поддържане и развитие на оптимална мрежа от банки-кореспонденти.
∙ Постоянно наблюдение върху адекватността и ефективността на процедурите за управление на плащания.
∙ Организация на процеса по разследвания, касаещи плащания.
∙ Участие в разработването на методологически указания за работа, свързани с плащания.
∙ Имплементиране на SWIFT, международни и местни стандарти, касаещи извършването на плащания. Внедряване на нови или актуализирани изисквания на местни и международни организации: Централна европейска банка, SWIFT, банки-кореспонденти, БНБ и други чуждестранни регулатори.
∙ Участие в имплементацията на нови местни и чуждестранни платежни системи и картови продукти.

Вашият профил:

∙ Висше образование в сферата на банковото дело или финансите.
∙ Минимум 5 години опит на сходна позиция.
∙ Задълбочено познаване на местни и международни платежни системи.
∙ Умения за ръководене на екип и способност за делегиране.
∙ Умения за работа в екип и под напрежение.
∙ Отговорна, лоялна, комуникативна и градивна личност.

Ако се интересувате от тази кариерна възможност, очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо.