This job has been Expired
Job Description

• Ако искате да придобиете опит в управлението на данни и Business Intelligence процеси.

В настоящата роля Вашите предизвикателства ще бъдат:

• Превeждане на бизнес нуждите в технически спецификации.
• Създаване на доклади, свързани с нуждите на организацията и регулаторните органи.
• Създаване на визуализации и аналитични графики.
• Участване в оценка и тестване на различни решения и техники за анализ.
• Четене, създаване и поддържка свързана с процесите и техническа документация.

Основни изисквания:

• Професионален опит като репортинг специалист или подобни позиции.
• Аналитично мислене и умения за решаване на проблеми.
• Внимание към детайлите и умения за ефективно управление на времето.
• Основни умения за работа с Ексел.
• Добри комуникативни умения и владеене на английски език.

Смята се за предимство:

• Познаване на Business Intelligence процеси.
• Опит в работата с Microsoft SQL Server.
• Опит с приложения за моделиране на данни.

Ние Ви предлагаме:

• Заплата, съобразена с отговорностите, пазарните нива и Вашия специфичен опит.
• Подкрепяща, мотивираща и комфортна работна среда.
• Интересни и разнообразни проекти в различни сектори и организации.
• Непрекъснато професионално развитие и възможност за работа с водещи технологии.

Готови ли сте да преминете на следващото ниво?
Кандидатствайте, като ни изпратите:

• CV на английски език.
• Мотивационно писмо.