This job has been Expired
Job Description

Твоята нова работа:

• Извършване на моментален анализ на трансакциите на клиенти и предприемане на съответните мерки, ако бъде открито подозрително поведение;
• Периодично преглеждане на съществуващата база от данни за трансакции на клиенти и създаване на модели за спиране на бъдещи измами/загуби;
• Редовно запознаване с актуалните разпоредби на картовите схеми (VISA, Mastercard) и добрите практики за предотвратяване на измами;
• Комуникиране на откритите проблеми с други отдели;
• Изисква се работа на смени – нощни (предимно) и дневни.

Твоят профил:

• Висше образование по икономика, право или друго подходящо;
• Опитът в банка се счита за голямо предимство;
• Отлично владеене на английски език;
• Умения за приоритизиране и спазване на стриктни срокове;
• Внимание към детайлите;
• Умело използване на MS Office;
• Опит в провеждане на проучвания и анализ на информация.

Ако се интересуваш от тази кариерна възможност, очакваме твоята автобиография и мотивационно писмо.