This job has been Expired
Job Description

Ако се интересувате от съвременни технологии и искате да се докоснете до процеса на промяната в начина, по който хората мислят за парите си, можете да започнете стаж при нас в някоя от следните области:

административни дейности, където ще се запознаете на практика с комуникацията с институции и партньори, бек офис операции, архивирането на документи, разрешаването на работни проблеми и обработката на информация;

риск на финансови операции, където ще се научите да правите анализ на клиентски трансакции и предприемате мерки при съмнително поведение, ще работите с бази данни и ще разберете повече за регулациите на картовите схеми и платежните системи;

програмиране, където ще работите пряко с опитни програмисти и анализатори, използвайки технологии като C#/.NET или Android в зависимост от Вашите интереси и ще участвате в тестването, отстраняването на грешки и поддържането на софтуер;

продуктово дефиниране, където ще изпълнявате задачи и казуси, свързани с фирмените продукти и услуги в областта на продуктовия мениджмънт и анализа на бизнес казуси.

Вашият профил:

• да сте студенти или наскоро завършили, с образование и интереси в сферата на финанси, програмиране или друго сходно;
• добри технически умения – MS Office;
• добри познания в сферата на информационните технологии;
• добро владеене на английски език;
• добри комуникационни умения;
• ангажираност и умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

• да се запознаете с дейността и бизнеса на компанията, с помощта на ментори;
• обучение и работа във високотехнологична, иновативна среда, съвместно с професионални екипи;
• възможност за изява и реализация в динамично развиваща се компания;
• възможности за кариерно развитие.

Ако се интересувате от тази кариерна възможност, очакваме Вашата автобиография.